An apple a day keeps the acupuncturist away

Address:

Birkstraat 101a Soest

Acupunctuur

Acupunctuur wordt al meer dan 3000 jaar lang toegepast om te ondersteunen bij vele verschillende klachten

Traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen hao tjen-naalden op specifieke punten van het lichaam (de zogenaamde acupunctuurpunten). Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser, een laagfrequente wisselstroom op de geplaatste naalden of zelfs toediening van kleine injecties in acupunctuurpunten. Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde verklaart men ziekte en gezondheid (onder meer) de volgende uitgangspunten:

  • Levensenergie (ook wel: chi) circuleert door 12 meridianen die vertakkingen hebben naar alle organen en lichaamsfuncties. Deze 12 meridianen bevinden zich zowel aan de rechterzijde als ook aan de linkerzijde van het menselijk lichaam. Daarnaast is er sprake van 8 Extra Meridianen ["Wondermeridianen"]. Deze zijn ook alle 8 gelokaliseerd aan beide zijden van het lichaam. Zij vervullen een reserve-functie. Een tekort aan Qi kan hieruit geput worden en een overmaat aan Qi kan in deze extra meridianen opgeslagen worden.

Qi vindt haar oorsprong in de Jing. Dit is ieders bron ofwel de essentie, daar waar het leven mee begint en gevormd is door Qi van onze ouders en voorouders. Men zou het ook erfelijkheid of datgene wat aan ons doorgegeven is, kunnen noemen. De fysieke (aan de binnenzijde van het lichaam) lokalisatie van de Jing is het gebied tussen navel en bekkenrand. Dit gebied wordt bij yoga, verdedigingskunsten en tai qi quan ook wel Dantian, (Chinees) of Hara (Japans) genoemd.

  • De realiteit is dualistisch geordend naar een van de tegengestelde kwaliteiten van chi: hetzij Yin (vrouwelijk, donker, koud, zacht, ontvangend, comprimerend, enzovoorts) dan wel Yang (mannelijk, licht, warm, hard, gevend, expanderend, enzovoorts). Ondanks de tegengestelde eigenschappen zijn Yin en yang afhankelijk van elkaar en hebben zij elkaar nodig om tot een harmonieus, functionerend geheel te komen. Deze harmonie zorgt voor balans en voorkomt klachten en ziekte.
  • Fenomenen uit de natuur en het lichaam zijn geordend naar vijf groepen die de 5-Elementenleer worden genoemd: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Deze 5 Elementen vormen een cyclisch geheel die zich op 2 manieren manifesteert; de Voedende Sheng Cyclus waar bijvoorbeeld het Hout het Vuur voedt [denk aan de open haard] en de Controlerende Ko Cyclus, waarbij het ene element het andere onder controle dan wel in bedwang houdt [Water blust Vuur] en zodoende ongecontroleerde manifestatie voorkomt.
  • Ziekte wordt toegeschreven aan het uit evenwicht zijn van Qi. Waar het normale stromen van Qi geblokkeerd of anderszins uit balans raakt, gaat dat gepaard met verschijnselen c.q. symptomen. Een andere belangrijke factor is onze verschijning of Shen [Chinees]. Shen wordt beïnvloed door uiteraard Qi maar nog veel sterker door uit-balans-geraakte emoties [boosheid, angst, zorgen, bedroefdheid-verdriet, manie] en de daaraan gekoppelde mentale aard [ons karakter]. een derde ziekmakende factor is de dysbalans van het Bloed. Dit uit zich doorgaans in een stagnatie van Bloed [met acute, scherpe pijn als herkenbaar symptoom] en/of een leegte van Bloed [zoals koude-symptomen]. Qi moet gemaakt worden uit Bloed >< Bloed wordt bewogen door Qi. Het één functioneert dus niet goed zonder de ander en vice versa.

Met behandelingsvormen zoals acupunctuur, shiatsu, tuina maar ook bewegingsvormen als tai chi en qi gong kan men dit evenwicht herstellen. Een gezonde levenswijze is hierbij wel een voorwaarde.

Bron Wikipedia

De definitie van gezond leven, is naar mijn mening vooral gelukkig leven en tevreden zijn met het leven wat je kunt leven. Het gaat dan ook een stuk verder dan alleen maar lichamelijk gezond zijn. Het is een holistische benadering! Met de door mij toegepast vorm van acupunctuur ga ik de balans van het lichaam herstellen.

 

 

Balans

De door mij gebruikte methode van acupunctuur is het weer in balans brengen van de energie. Deze manier is wezenlijk anders dan de klassieke acupunctuur.
Vooral bij lichamelijk pijn klachten is het een zeer effectieve manier van behandelen. Al tijdens de eerste sessie zal er verlichting van de pijnklacht zijn.

Bij aanvang van de behandeling ga ik kijken waar de pijnklachten zich bevinden, en door het stimuleren van As-shi punten (gevoelige punten) op een balancerende meridiaan zal direct de pijn verminderen of zelf in de meest gunstige geval weg zijn.

 

Soorten behandelingen

Reguliere behandeling
Een reguliere behandeling

Tijdens deze behandeling hebben we 1 op 1 contact, het volledige uur is aan u besteed.

De behandeling bestaat uit een gesprek, we kijken of we de strategie aan moeten passen.

Vervolgens neemt u plaatst op de behandeltafel en plaats ik de naalden.

 


 

BOOST 6
Een Boostbehandeling van 6 consulten

Tijdens deze behandeling krijgt u een acupunctuurboost

de 1e behandeling is een reguliere behandeling, hierbij gaan we kijken welke behandeling er ingezet gaat worden. dit duurt ongeveer 1 uur

Behandeling 2 - 5 zijn kortere behandeling van max 45 minuten. U komt binnen, neemt plaats op de behandeltafel en wordt behandelt, af en toe kom ik langs om de naalden te stimuleren

En bij behandeling 6 kijken we wat de behandeling voor u heeft gedaan, en kijken we of het noodzakelijk is om nog enkele boost behandelingen te doen

.

 

Tijdens deze behandeling krijgt u een acupunctuurboost

de 1e behandeling is een reguliere behandeling, hierbij gaan we kijken welke behandeling er ingezet gaat worden. dit duurt ongeveer 1 uur

Behandeling 2 - 7 zijn kortere behandeling van max 45 minuten. U komt binnen, neemt plaats op de behandeltafel en wordt behandelt, af en toe kom ik langs om de naalden te stimuleren

En bij behandeling 8 kijken we wat de behandeling voor u heeft gedaan, en kijken we of het noodzakelijk is om nog enkele boost behandelingen te doen


.

Wat kunt u verwachten van een behandeling

Net zoals in de reguliere zorg kunt u na 1 behandeling al effecten merken hiervan. Maar over het algemeen is 1 behandeling niet voldoende om helemaal van uw klachten af te komen. Gemiddeld duurt het minimaal 3 - 5 behandelingen voordat u echt de effecten van een acupunctuurbehandeling gaat merken!

Als we kijken naar de oorsprong van acupunctuur is dat ook logisch In china wordt acupunctuur ook veel meer preventief ingezet en betaald men om niet ziek te worden, ipv om beter te worden. Maar dat betekend natuurlijk niet dat bestaande klachten niet verholpen kunnen worden.

Afhankelijk van de klachten waar u last van heeft kunt u na de behandeling nog wat bijverschijnselen hebben zoals ontspannen vermoeidheid, spierpijntje op de punten waar geprikt is. lichte duizeligheid doordat een hoge bloeddruk verlaagt wordt e.d.

Meestal verdwijnen deze bijverschijnselen na enkele uren, en vooral na een goede nachtrust.

Blijven de klachten schroom niet een App te sturen dan kunnen we samen kijken wat we kunnen doen om de bijverschijnselen te verminderen

Notices and Info

De kosten

Acupunctuur behandeling € 67,50
Chemical Peel $848
Laser Hair Removal $347
Lip Augmentation (surgical) $1,819